Reipasta ja liikunnallista syksyä! Tervetuloa mukaan Nääsville ry:n ryhmiin kohottamaan kuntoa ja muistia. Ryhmät ovat jo käynnissä mutta mukaan ehtii vielä.


https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/17/13/42/fall-foliage-1913485_960_720.jpg


Nääsville ry on kymmenen sosiaalialan järjestön muodostama verkosto, jonka tarkoituksena on yhteistyössä kokeilla ja kehittää kotona selviytymistä edistäviä toimintoja ikäihmisten, kehitysvammaisten ihmisten ja muiden erityisryhmien tukemiseksi. Toimintojen avulla
pyritään edistämään asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, edesauttamaan heidän omatoimista selviytymistään ja ennaltaehkäisemään raskaiden palvelujen piiriin joutumista. Toiminnan peruspilareina ovat arjesta saadut kokemukset.


Nääsville ry on yhdistyksenä toiminut vuodesta 2000 jatkaen vuonna 1997 käynnistynyttä projektia. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen ja Tampereen kaupungin avustuksilla sekä asiakasmaksutuloilla.Nääsville ry on yhdistyksenä toiminut vuodesta 2000 jatkaen

vuonna 1997 käynnistynyttä projektia. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan
Raha-automaattiyhdistyksen ja Tampereen kaupungin avustuksilla sekä
asiakasmaksutuloilla.


Nääsville-verkostoon kuuluvat:

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Koivupirtin säätiö

Lähimmäispirtti ry

Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry

Tampereen ensi- ja turvakoti ry

Tampereen Kaupunkilähetys ry

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry

Tampereen Naisyhdistys ry

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry

Viola-kotiyhdistys