Fysioterapeutin kotikäynnit


Nääsville ry:n fysioterapeutin voi pyytää asiakkaan luokse
kotikäynnille. Käynnit on tarkoitettu eläkeikäisille kotona asuville
asiakkaille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai heikentymässä. Erillistä lähetettä ei tarvita, yhteydenoton voi tehdä asiakas itse, läheinen tai ammattilainen.


Fysioterapeutin kotikäynnillä asiakas saa fysioterapeutin ohjausta, neuvontaa ja tukea arjen ja kotona asuminen tilanteissa selviämiseen sekä kokonaisvaltaisesti vireyttä elämään. Liikkumiskykyä ja fyysistä kuntoa ylläpitäviä ja parantavia harjoituksia tehdään yhdessä fysioterapeutin kanssa ja asiakas voi saada ohjausta itsenäiseen harjoitteluun ja omaehtoiseen liikkumiseen. Yhdessä tekemisen ja olemisen tuoma ilo ja mielihyvä parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja auttaa jaksamaan kotona mahdollisimman pitkään, mielekkäästi. Asiakas saa tietoa terveydestä ja esimerkiksi ravitsemuksesta. Käynneillä voidaan myös harjoitella tasapainon hallintaa ja keskittyä kaatumisen ehkäisyyn. Nääsville Ry:n fysioterapeutti voi auttaa apuvälineiden hankinnassa ja niiden käyttöä ja esimerkiksi siirtymisiä voidaan harjoitella yhdessä. Yleensä fysioterapeutin kotikäynneillä pääpaino on lihasvoima- ja tasapainoharjoitteissa, jotka nivoutuvat asiakkaan arkeen. Sään ja asiakkaan kunnon salliessa voidaan mennä ulos harjoittelemaan ja nauttimaan lähiympäristön antamista ilon aiheista. Asiakkaan lisäksi myös omaiset sekä toiset asiakkaan kodissa toimivat ammattilaiset voivat saada fysioterapeutin neuvoja sujuvaan arkeen, hyvän kunnon ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja vaikkapa työergonomiaan liittyen.

Yksi kotikäynti on noin tunnin mittainen ja maksaa 14 euroa.

Ensimmäinen fysioterapeutin kotikäynti, niin sanottu kartoituskäynti, on maksuton.

Pyydä maksuton kartoituskäynti numerosta 050 5217 212