ALLASVOIMISTELU


Fysioterapeutin ohjaamaa altaassa tapahtuvaa ryhmäliikuntaa, jossa
tehdään liikkeitä ja liikesarjoja, jotka harjoittavat tasapainoa,
liikesujuvuutta ja voimaa. Sopii toimintakyvyltään heikentyneille
ikääntyneille.


KEHONHALLINNAN RYHMÄ


Fysioterapeutin ohjaamia hengitykseen ja keskivartalon hallintaan
painottuvia harjoituksia pystyasennossa, istuen ja makuuasennossa
lattialla.


KESKIVARTALOJUMPPA


Jumpassa harjoitetaan keskivartalon sekä lantionpohjan tärkeitä,
ryhtiä ylläpitäviä lihaksia vaihtuvin monipuolisin harjoittein ja
yksilöllisesti ohjaten.


KUNTOJUMPPA


Fysioterapeutin ohjaama ryhmä, jossa liikkeet tehdään seisten tai
lattialla makuuasennossa. Harjoittelu sisältää alkuverryttely-,
lihaskunto- ja venyttely osuuden.


KUNTOJUMPPA 1


Tunti sisältää alkuverryttelyn, harjoitusosuuden, loppujäähdyttelyn
sekä lyhyen rentoutuksen. Kuntojumpassa tehdään ohjatusti monipuolisia
ja vaihtelevia harjoitteita koko vartalolle, myös erilaisia
kuntoiluvälineitä hyödyntäen. Liikkeet tehdään seisten tai istuen. Sopii
toimintakyvyltään heikentyneille ikääntyneille.


MIESTEN KUNTOSALIRYHMÄ


Fysioterapeutin ohjaamia lihaskunto- ja tasapainoharjoituksia, jotka
sopivat myös toimintakyvyltään heikentyneille ja apuvälinein liikkuville
iäkkäille.


OHJATTU KUNTOSALIHARJOITTELU (Starttitunnin käyneille)


Tunti sisältää alkuverryttelyn, ohjatun harjoittelun kuntosalilla sekä loppujäähdyttelyn.


STARTTITUNTI KUNTOSALIN UUSILLE KÄVIJÖILLE


Starttitunti on suunnattu kuntosaliharjoittelusta kiinnostuneille
ikääntyneille. Tunnilla käydään rauhalliseen tahtiin ohjatusti läpi
kuntosalin laitteet, turvallinen harjoittelu sekä oikeaoppiset
suoritustekniikat.


TANSSIEN TASAPAINOA


Fysioterapeutti/tanssivalmentaja ohjaa helppoja askelsarjoja
latinalais- ja vakiotanssien sekä kotimaisen tanssimusiikin rytmeihin.
Harjoittaa mm. tasapainoa, koordinaatiota, kehonhallintaa ja muistia. Harjoittelu ei vaadi paria.


TASAPAINORYHMÄ


Fysioterapeutin ohjaama pienryhmä, jossa tehdään monipuolisia
harjoituksia tasapainotaidon ylläpysymiseksi. Harjoitteet kehittävät
niin nivelten liikkuvuutta, lihasvoimaa kuin kehonhallintaakin ja
sopivat myös toimintakyvyltään heikentyneille.


VENYTTELYTUNTI


Tunti koostuu rauhalliseen tahtiin suoritettavista
liikkuvuusharjoitteista sekä venytyksistä rentouttavan musiikin
säestämänä. Huom. Liikkeitä tehdään myös lattiatasossa


VESIJUOKSURYHMÄ


Fysioterapeutin valvomaa omatoimista harjoittelua vesijuoksuvyön
kanssa. Edellyttää vesijuoksutekniikan hallintaa tai vesijuoksukurssin
käymistä


VOIMAA JA TASAPAINOA


Fysioterapeutin ohjaamaa kuntosali- ja tasapainoharjoittelua, joka
sopii myös toimintakyvyltään heikentyneille ja apuvälinein liikkuville
iäkkäille.


VOIMAA JA TASAPAINOA -RYHMÄ & MATTOVOIMISTELU


Fysioterapeutin ohjaamia lihaskunto- ja tasapainoharjoituksia pystyasennossa, istuen ja makuuasennossa lattialla.IKIVIRKUT


Fysioterapeutin ohjaamaa tasapaino-, ja lihasvoimaharjoittelua sekä
terveysliikuntaneuvontaa, joka on tarkoitettu iäkkäille
kehitysvammaisille, joilla on jo havaittavissa ikääntymisestä johtuvaa
toimintakyvyn heikentymistä.


LUOVAN LIIKUNNAN RYHMÄ VIRKKUSET


Kuvaus tunnin sisällöstä Fysioterapeutin ohjaamaa kehonhallinnan,
kehon hahmotuksen ja kehollisen ilmaisun harjoittelua, joka on
tarkoitettu ensisijaisesti yli 40-vuotiaille kehitysvammaisille
henkilöille.


TASAPAINOVIRKUT


Fysioterapeutin ohjaamaa tasapaino-, ja lihasvoimaharjoittelua, joka
on tarkoitettu ensisijaisesti yli 40-vuotiaille kehitysvammaisille
henkilöille. Ryhmässä käytetään erilaisia pienvälineitä, joiden avulla
tasapainotaidot, liikkumisen varmuus ja sujuvuus harjaantuvat.


VESIVIRKUT


Fysioterapeutin ohjaamaa vesiliikuntaa, joka on tarkoitettu
ensisijaisesti yli 40-vuotiaille kehitysvammaisille henkilöille.
VesiVirkuissa jokainen ryhmäläinen jumppaa, ui tai liikkuu vedessä omien
kykyjensä mukaan.


VOIMAVETURI


Harjoittelua itsenäisesti tai omaisen/avustajan kanssa
kuntosalilaitteilla ilman ikärajaa. Ohjauksesta ja valvonnasta vastaa
fysioterapeutti.


VOIMAVIRKUT


Fysioterapeutin ohjaamaa kuntosaliharjoittelua, joka on tarkoitettu
ensisijaisesti yli 40-vuotiaille kehitysvammaisille henkilöille. Aluksi
on aina yhteinen alkulämmittely ja lopuksi venytykset