MUISTIKUNTOUTUSTOIMINTA

Muistikuntoutustoiminnan painopisteenä on ehkäisevä ja muistia tukeva ja aktivoiva toiminta. Kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikääntyvät ja omaishoidon piirissä olevat muistihäiriöiset henkilöt, sekä palvelukeskusten asiakkaat.Useimmat ihmiset tulevat toimeen lievien muistihäiriöiden kanssa kun saavat tukea ja ohjausta.Tavoitteena on muistin virkistäminen erilaisten muisti- ja aistitoimintaa aktivoivien harjoitusten avulla ryhmissä ja kotona. Henkilökohtaisella muistikuntoutusohjauksella kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta muistihäiriöiden alkuvaiheessa, sekä tuetaan ja ohjataan selviytymään mahdollisimman kauan itsenäisesti kotona.


Tukea muistin virkistämiseksi

Ohjausta ja opastusta henkilökohtaisesti ja ryhmissä. Kotikäynneillä tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja muistia. Muistijumpparyhmissä aktivoidaan muistia ohjattujen harjoitusten avulla.

Muistikuntoutus tarjoaa:

Muistijumpparyhmiä lievistä muistihäiriöistä kärsiville ja henkilöille, jotka haluavat huolehtia muististaan.

Ensimmäinen kartoituskäynti kotona on maksuton. Selvitetään alkavaa muistihäiriötä ja kerrotaan oireista, sekä ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja opastetaan tukipalveluiden käytössä.

Muistitestejä asiakkaan tilanteen kartoittamiseen

Ohjausta ja neuvontaa muistiin liittyvissä asioissa

Syksyn ryhmät alkaen 4.9.2017


MUISTIKUNTOUTUKSEN RYHMÄT:

Maanantaisin:

Klo 10 Tammela, Salhojankatu 42, 3 krs

Klo 12 Keinupuisto, Orivedenkatu 28

Klo 14 Kaukaharju, Keskisenkatu 15

Tiistaisin:

Klo 10 Linnainmaa, Hannulankatu 1c (parilliset viikot)

Klo 12.30 Tesoman Kirkko, Tesomankuja 5, (paritttomat viikot)

Klo 12.30 Pispan palvelukeskus, Simolankatu 4

Keskiviikkoisin:

Klo 12.30 Kalkun seurakuntatalo, Pitkäniemenkatu 9

Klo 14.30 Peurankalliokeskus, Peurankallionkatu 10

Torstaisin:

Klo 10 Lielahden palvelukeskus, Teivaalantie 1 ( parilliset viikot)

Perjantaisin:

Klo 10.30 Kuusela, Nuolialantie 46


Ryhmiin voi tulla suoraan paikan päälle.

Tiedusteluihin vastaa:

muistikuntoutusohjaaja Marianne Myllymaa puh. 050 533 7790

marianne.myllymaa@naasville.fi


Hinnat:

Ensimmäinen kotikäynti on maksuton

Kotikäynnit 14€/ tunti

Muistijumpparyhmät 5€/ kerta

Cerad- muistitesti 20€